עגלת קניות

ספר במדבר

אבי כהן סקלי

פְּקֹד אֶת-בְּנֵי לֵוִי

כאשר התורה מבקשת לספור את בני שבט לוי מבוצעים שני שינויים מרכזיים אל מול המפקד הכללי. ראשית, המפקד של שבט לוי כולל את כלל הגברים מבין חודש ומעלה (ולא מבני 20 שנה) ובנוסף התורה מציינת באופן מפורש שהמפקד בוצע "על פי ה'"

פרשת השבוע מטות
הרב עידו פכטר

החידוש הגדול של התרת הנדרים

בהורדת התורה מן השמים אל הארץ חכמים הבינו שכדי לקיים באופן אמיתי את הנדרים וההתחייבויות שלנו, לעתים אנו נדרשים להתיר אותן.

פרשת מסעי
אבי כהן סקלי

על תכלית המסעות

מה המשמעות של כפילות המילים "מוצאיהם למסעיהם", הכתובים פעם אחת בסדר זה ופעם שנייה בסדר אחר – "מסעיהם למוצאיהם" ?

פרשת מסעי
מוטי מלכא

עיר מקלט

התורה מצווה על ערי מקלט – ערים אליהם יוכל הרוצח לברוח לפני משפטו בכדי שלא ייהרג בידי גואל הדם, ושאליהם רוצח בשגגה גולה.

פרשת מסעי
אבי כהן סקלי

הדם יחניף את הארץ

מה משמעות הביטוי "ולא תחניפו את הארץ"? מה עניין החנופה כאן, ומדוע דווקא כאן מציינת התורה "כי אני ה' שוכן בתוך בני ישראל"?

פרשת מסעי
אבי כהן סקלי

אחורה וקדימה

"ויסעו ויחנו", "ויסעו ויחנו", ארבעים ושניים מסעות עוברים בני ישראל מארץ מצרים עד לערבות מואב. מסעות ארוכים היו וגם מסעות קצרים. תמיד חונים ועוצרים, לפעמים לפרק זמן קצר ולפעמים ארוך. כל מקום וייחודו שלו, וכל מסע והאירועים שבו.

פרשת השבוע מטות
הרב נסים לוק

כְּכָל הַיֹּצֵא מִפִּיו יַעֲשֶׂה

הנדר הוא חיוב של האדם, והתורה מזהירה: לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ כְּכָל הַיֹּצֵא מִפִּיו יַעֲשֶׂה, אך כיצד הדבר מתיישב עם האפשרות להתרת נדרים?

פרשת מסעי
אבי כהן סקלי

סיפור דרך

בפרשת מסעי מתוארים מסעות בני ישראל במדבר, החל מיציאתם מארץ מצרים ועד לחנייתם בערבות מואב על גבול הכניסה לארץ – מ"ב מסעות.

פרשת שבוע מטות
אבי כהן סקלי

אל תשברו את לב העם

בפרשת מטות אנו נמצאים ממש בכניסה לארץ ישראל, ובני ישראל כבר הספיקו לכבוש את עבר הירדן המזרחי. אך כעת, פונים שניים וחצי שבטים בבקשה להישאר מחוץ לארץ.

פרשת השבוע מטות
הרב עידו פכטר

מנהיגות של אמון

קשה להאמין שדיני נדרים ניתנו כאן, בסוף שנת הארבעים להליכה במדבר. אך משה לקח את דיני הנדרים, הוציאם מהקשרם, והביא אותם דווקא כאן, אך מדוע?

פרשת שבוע מטות
אבי כהן סקלי

לא יחל דברו

פרשת מטות פותחת בפירוט דיני השבועות והנדרים שחלים על האדם. פסוקים אלה מבארים כיצד יש לנהוג כאשר אדם נודר נדר, נשבע שבועה או מוציא מפיו הבטחה.

דילוג לתוכן