עגלת קניות

הלכה בפרשה

תמונה לפרשת ראה
הלכה בפרשה

מצוות הארץ

השינוי הגיאופוליטי שעובר עם ישראל עם הכניסה לארץ קובע סטנדרטים חדשים למצוות המדבר.

הלכה בפרשה

תפילות מן הגלות

למרות שזכינו למדינה ריבונית, תפילות שונות בסידור עדיין מדברות בלשון גלותית. האם לא הגיעה העת לשנות את הנוסח?

הלכה בפרשה

גדר ביטול תורה

התורה מצווה בפרשה: 'ושננתם לבניך' ובעל ספר החינוך מסביר כי המצווה היא מצוות לימוד תורה, אולם מה גדרה של ההלכה ומה נחשב כביטול תורה?

דילוג לתוכן