עגלת קניות

פרשת שופטים

תמונה פרשת שופטים
אבי כהן סקלי

תמים תהיה

תוך שהתורה מצווה שלא לעשות כחוקות הגויים וברכיהם, היא מביאה אמירה מעניינת: תמים תהיה עם ה', אך מה משמעות תמימות זו?

תמונה פרשת שופטים
מוטי מלכא

כְּתוֹעֲבֹת הַגּוֹיִם הָהֵם

עם הכניסה לארץ ישראל עתיד העם לבוא במגע עם יושביה, והתורה שמה לב לצורך להזהיר את בני ישראל מפני מפגש זה, אך שונה האזהרה כאן מזו שבספר ויקרא.

תמונה פרשת שופטים
כלי יקר

שופטים ושוטרים תיתן לך

מצווה התורה למנות שופטים ושוטרים על עם ישראל: שפטים ושוטרים תתן לך, ובעל כלי יקר מוצא במילים ונוסח הציווי הנהגות רלוונטיות גם לימינו היום.

תמונה לפרשת טופטים הרב עידו
הרב עידו פכטר

אנשים כבני אדם

ההכרה באנושיות, זו הדרך להינצל מעיוותים חברתיים. בציווי על הקמת מוסדות השלטון, משה מודע לכוח הרב שהוא מוסר בידי חלקים מן החברה, דבר עלול לשמש כחרב פיפיות ולפגוע בסופו של דבר בחברה עצמה, אם לא ישתמשו בכוח הזה בצורה מדודה ונכונה.

תמונה לפרשת שופטים מתנות כהונה
כלי יקר

בין כהונה למלוכה

מדוע נסמכו מתנות כהונה לפרשת המלך? ומה בכלל בין מתנות כהונה ובין פרשת שופטים? תשובתו המעניינת של בעל הכלי יקר מסבירה זאת…

תמונה לפרשת שופטים
מוטי מלכא

למידה מחוקי הגויים

למידה של חוקי הגויים, כשפים וניחושים למיניהם על מנת לעשות כמעשיהם היא דבר אסור, דבר זה ברור מאליו, אולם היחס ללמידת נושאים אלו כתחום לימוד היא שונה- היא מותרת ובמקרים מסוימים אף נחוצה.

תמונה לדבר תורה לשופטים
מוטי מלכא

כי יפלא ממך דבר

ישנם מקרים בהם גם הדיינים לא יודעים או לא מכירים את דבר המשפט, ובמיוחד נכון הדבר למקרים חדשים- העולם והמציאות מתקדמים בכל דור ומציאות זו מזמנת שאלות חדשות שלא עלו בדורות קודמים.

תמונה לפרשת שופטים לעצור את הסוסים
אבי כהן סקלי

לעצור את הסוסים

בנוגע למינוי המלך, התורה מתארת שעם ישראל יבקש למנות עליו "מלך ככל הגויים". התורה מסכימה לזה, אך מבהירה שכדי שהחברה תתקיים באופן ראוי, גם על המלך חלות מגבלות.

תמונה לפרשת שופטים דרישה וחקירה
אבי כהן סקלי

דרישה וחקירה

התורה, בפרשה שמציבה את הסדר המשפטי-חברתי, שוזרת שלוש פעמים לאורך הפרשה את הצורך לדרוש, לחקור ולהגיע לאמת. זה הבסיס היסודי והעיקרי.

תמונה של מלך לפרשת שופטים
אבי כהן סקלי

לבלתי רום לבבו

רוממות הלב היא איסור גאווה, והתורה מבקשת זאת למנוע מהמלך. ולא רק מהמלך, אלא גם מכולנו, מכל אחד ואחד בעם ישראל.

תמונה לפרשת שופטים
מוטי מלכא

בין המקדש והמשפט

מה בין המקדש ועבודת הקורבנות ובין המשפט ומינוי שופטים ושוטרים? חכמים עסקו בסמיכות שבין סיום פרשת ראה העוסק בקורבנות ובין פתיחת פרשת שופטים.

דילוג לתוכן