עגלת קניות

פרשת תרומה

תמונה לפרשת השבוע
אבי כהן סקלי

פניהם איש אל אחיו

אחד מהכלים היותר מרתקים והסודיים במלאכת המשכן, היו הכרובים, שהיו עשויים מקשה אחת, פניהם איש לאחיו והם מוקמו מעל כפורת הארון בקודש הקודשים.

ספר תורה
כלי יקר

ועשית עליו זר זהב

התורה מציינת לגבי הארון: 'ועשית עליו זר זהב'. בעל הכלי יקר מוצא בציווי זה הדרכה כללית לגבי האדם ולימוד התורה.

ספר תורה לפרשת השבוע
הרב עידו פכטר

חידת ארון הברית

ארון הברית הוא החשוב שבכלי המקדש, אך באותה מידה הוא נפרד משאר כלי המקדש- עד שהרמב"ם, מעמיד אותו כמצווה בפני עצמו בנפרד מהמשכן וכליו, אך מדוע?

ספר תורה
הרב נסים לוק

ועשו לי מקדש

מחלוקת רש"י והרמב"ן ביחס לשאלת מועד ציווי המשכן אינה נוגעת רק בשאלת הזמן עצמו, אלא מבטאת את יחסם לשאלה האם המשכן הוא לכתחילה או בדיעבד?

ספר תורה פתוח
מוטי מלכא

בני אדם ולא מלאכים

מצווה התורה על עשיית הארון והמזבח עשויים עץ ומצופים זהב. אולם לא היה מכובד יותר לבנות את הכלים הללו כולם מזהב? מהו הרמז שצריך להילמד מכך?

ספר תורה
כלי יקר

כל אמות הארון שבורות

המזבח והשולחן מייצגים את כתרי הכהונה והמלכות שכדי להשתייך אליהם חייבים להיוולד אליהם. לעומת זאת הארון מייצג את כתר התורה, ובתורה אין 'ייחוס'.

אדם מחזיק מסיכה
אבי כהן סקלי

תוכו כברו

בתיאור ההכנה של הכלי המרכזי ביותר במשכן, הכלי היחיד אשר שוכן בקודש הקודשים ואשר עליו נחה השכינה, מבקשת התורה ללמד אותנו מוסר.

ספר תורה
אבי כהן סקלי

ונתת אל הארון

דיבורו של הקב"ה מעל הארון מגיעה מכוח העדות המוסתרת בתוך הארון. עדות שכלפי חוץ אף אחד בכלל לא רואה אותה, אך מבלי קיומה אין שכינה.

עץ מוזהב
אבי כהן סקלי

אילולי העץ, לא היה נוי לזהב

פרשת תרומה פותחת רצף פרשות העוסקות בבניין המשכן וכליו ולפרטי הכנתם. הכלי המקודש ביותר, הוא ארון הברית – ארון הקודש.

ספר תורה
מוטי מלכא

גדולה המלאכה

המדרש מציין את כוחה הגדול של המלאכה שבזכותה השרה הקב"ה שכינתו על העם, אך מדוע היא בכלל נצרכה? מדוע דווקא על ידי המלאכה תשרה שכינת ה' על העם?

במה עוסקת פרשת תרומה?

פרשת תרומה פותחת את סדרת הפרשות העוסקות בבניין המשכן וכליו, ועוסקת בציווי על הבאת התרומה לבנייתו. עיקר העיסוק בפרשת תרומה הוא על המבנה והכלים של המשכן (בעוד שבפרשת תצווה הדגש הוא על בגדי הכוהנים). 

 

נושאי פרשת תרומה:

פרשת תרומה מורכבת משלושה פרקים (כ"ה-כ"ז) והיא מתחלקת לשלוש חטיבות:

  • חלקו הראשון של פרק כ"ה- עוסק בציווי על הקמת המשכן, לקיחת התרומה והחומרים בהם השתמשו לבנייתו.
  • חלקו השני של פרק כ"ה ופרק כ"ו כולו- חלק זה עוסק בבניית האוהל מועד והכלים שנמצאים בו (ארון, מנורה, שולחן. על מזבח הזהב שגם היה בו נקרא בפרק ל'). 
  • פרק כ"ז- עוסק בחצר המשכן שהקיפה את אוהל מועד ובמזבח הנחושת שהיה בחצר (על הכיור נקרא בפרק ל'). 

הנושאים של פרשת תרומה (ע"פ דעת מקרא):

הציווי על הבאת התרומה

הארון 

השולחן וכליו

המנורה

יריעות האוהל ומכסה האוהל

קרשי המשכן והקשור בהם: הבריחים, האדנים והעמודים.

הפרוכת והמסך 

מזבח העולה

חצר המשכן.

 

ברוך ה' לעולם אמן ואמן.

רעיונות לדיון בפרשת תרומה:

מקורות נוספים לעיון בפרשת תרומה:

דילוג לתוכן