עגלת קניות

פרשת משפטים

ספר תורה
בלשון מקרא

אשר תשים לפניהם

משפטים שמים.             'אלה המשפטים אשר תשים…' . גם שלום שמים.              'שים שלום. טובה

שלשלת
אריאל לוק

לשבור את השלשלאות

עשרת המכות הניתנות על מצרים מגיעות לסיומן. היו אלה אסונות קשים שבאו בדבר ה', אך מהי תכליתן של המכות? האם הן מכוונות רק למצרים?

ספר תורה
הרב עידו פכטר

שלטון הרוב ושלטון העם

דמוקרטיה היא לא שלטון הרוב. תרגום מדויק של המילה דמוקרטיה מהלשון היוונית מלמדנו שדמוקרטיה היא שלטון העם. אך מיהו העם?

פטיש שופט
ר"י בכור שור

עין תחת עין

הרב בכור שור דן בשאלה מה טעמו של מתן ממון במקום הפגיעה הפיזית באדם אחר, האם לא מוצדקת הטענה לענישה של מידה כנגד מידה במקרה זה?

דגם בית המקדש
מוטי מלכא

מושב הסנהדרין אצל המזבח

בעלי המדרש שאלו מדוע עניין המזבח, בו הסתיימה פרשת יתרו הקשור בעבודת האל, סמוך לפרשת הדינים – לפרשת משפטים העוסקת בעניינים חברתיים בתוך העם? להדפסה

מושיט יד לנזקק
אבי כהן סקלי

חס המקום על כבודן של בריות

החמלה על כבוד הבריות, לצד הענישה החד משמעית לכל מי שעושה מעשה שאינו ראוי, עוברת כחוט השני לאורך כל הפרשה. חמלה אין משמעותה ויתור, משמעה שמירה מינימלית

ספר תורה
אבי כהן סקלי

אנשי קודש

מי הם "אנשי קודש"? ומה הקשר בין הציווי להיות "אנשי קודש" ובין איסור אכילת בשר טרפה והחובה לזרוק אותו דווקא לכלבים? מדוע נסמכו ציווים אלה

אדם עוצר
אבי כהן סקלי

מדבר שקר תרחק

למה התורה לא מצווה עלינו "אל תדבר דבר שקר"? למה מצווה התורה 'רק'- מדבר שקר תרחק, ומה בעצם הקשר בין דבר שקר להריגת צדיק ונקי?

מלמד ילדים
דבר תורה

אשר תשים לפניהם

לא כל תלמיד מבין באותה הדרך, ולאל כל ילד את אותו האופי. האחריות בסופו של דבר היא על המורה, המחנך וההורה למצוא את הדרך הנכונה

פטיש שופט
דבר תורה

המשפט והחברה

חברה אנושית לא יכולה לסבול צרות עין משום שמי שצרה עינו מחפש לראות את הפגם והשלילי במי שסובב אותו וזה בניגוד למי אנושית שלא רואה

ספר תורה
מעולם המדרש

מה ראו דינין לקדום לכל מצוות שבתורה?

פרשת משפטים מתחילה בדינים הקשורים בתחום שבין אדם לחברו אך מדוע לא פותחת התורה במצוות הקשורות ב-אנוכי ה' אלא דווקא באלו הקשורות ב-לא תגנוב? להדפסה

במה עוסקת פרשת משפטים?

פרשת משפטים עוסקת בענייני החברה, נושאים שלכאורה ברורים ומובנים לכל בן אנוש- לא רק ליהודי. הרד"צ הופמן מסביר שבחרה התורה להביא נושאים אלו מיד לאחר מתן תורה (במקום להביא מצוות שפחות מובנות בשכל, למרות שאם הן היו באות כאן בצמוד למתן תורה זה היה יכול היה לחזק את מעמדן) משום שבכך מבטאת התורה את המסר שחברה אנושית לעולם לא תהיה מושלמת, לעולם היא לא תוכל להחזיק מעמד בלי שרוח ה' תשמש בה נשמה. ולכן הצמדת המשפטים מבטאת אמירה שלמרות שעניינים אלו מובנים לכל אדם, קיומם מבוסס על ציווי הקב"ה ולא על השכל האנושי.

נושאי פרשת משפטים:

הנושאים של פרשת משפטים:

פתיחת הפרשה

דיני עבד ואמה עבריים.

דיני רוצח

חייבי מיתה שלא רצחו

דיני חובלים

דיני נזקי ממון

דיני גניבה

נזקי גוף – שן ורגל

דיני מבעיר 

דיני שומרים

דין מפתה

שלושה חייבי מיתה נוספים- מכשף, משכב בהמה,זובח לע"ז

אזהרות הקשורות בבגר, יתום ובאלמנה

דיני מלווה וחובל

מצוות כיבוד ה' וקידוש שמו

אזהרות וציוויים על דרכי צדק

זמני קודש

חתימת המשפטים

*ע"פ פירוש דעת מקרא.

 

ברוך ה' לעולם אמן ואמן.

רעיונות לדיון בפרשת משפטים:

מקורות נוספים לעיון בפרשת משפטים:

דילוג לתוכן