עגלת קניות

י-ה יושיעך

אחד האירועים המתוארים בהקשר לשליחת המרגלים הוא שינוי שמו של יהושע בין נון, והמפרשים שואלים האם בכלל עניין זה התרחש כאן ומדוע הוא מוזכר כאן?

להדפסה

אֵלֶּה שְׁמוֹת הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר שָׁלַח מֹשֶׁה לָתוּר אֶת הָאָרֶץ וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְהוֹשֵׁעַ בִּן נוּן יְהוֹשֻׁעַ:

פרשת שלח לך מגוללת את סיפור המרגלים: שליחתם, חטאם והעונש שהביא מעשה זה על בני ישראל. בתחילת הפרשה, כאשר מציינת התורה את שמות המרגלים, מדגישה התורה כי משה הוסיף לשמו של הושע בן נון את האות י' וכך הפך ליהושע בן נון. מעשה זה העלה שאלה לגבי סיבת שינוי השם- שאלה שהן המדרש והן הפרשנים המאוחרים יותר התייחסו אליה, אולם אי אפשר להתייחס לתשובות אלו ללא עיסוק בשאלה מתי שינה משה את שמו של יהושע?

שנקרא כן בבית אביו

בספר שמות (י"ז, ט'), בזמן המלחמה בעמלק כבר קוראת התורה ליהושע בשמו המלא (ולא הושע), וכך גם בהמשך, בירידת משה מהר סיני ובפרשת המתנבאים במחנה. עולה מכך ששינוי שמו התרחש תקופה לפני שליחת המרגלים:

הרשב"ם מסביר:

ויקרא משה להושע בן נון יהושוע –לא עתה נקרא שמו יהושע, אלא כך פירושו: הושע בן נון שאמרנו למעלה (במדבר י״ג:ח׳) שנקרא כן בבית אביו, הוא אותו שקרא משה כשנעשה משרתו והפקידו על ביתו. שכך היה מנהגם…

רבנו יוסף בכור שור מסביר את סיבת השינוי ואומר:

לא עתה, לפי הפשט, אלא מתחילה כשנעשה משרתו ומצא חן בעיניו, כמו שעשה הקב״ה לאברהם ולשרה וליעקב, ששינה שמם לעילויא.

אם כן יוצא מהדברים כי שינוי שמו של יהושוע התרחש עוד לפני חטא המרגלים, כאשר משה לקחו להיות משרתו, ומשום חיבתו הוסיף לו משה אות לשמו. הסיבה שנזכר ענין שינוי שמו דווקא כאן מוסבר על ידי החזקוני בהסבירו:

לא שקראו עתה יהושע, אלא כך הפירוש הוא: הושע בן נון שנקרא כן בבית אביו, הוא אותו שמשה קראו כבר יהושע כשנעשה משרתו ומצא חן בעיניו…

משמע, משום שציין משה את כל המרגלים בשמם מלידה, ציין גם את שם הלידה של יהושע ועל מנת להבהיר כי מדובר באותו אדם- הושע ויהושע, מציינת התורה כי משה הוא ששינה את שמו ליהושע.

יָ-הּ יוֹשִׁיעֲךָ

מן העבר השני ישנם במפרשים שסברו כי שינוי שמו של יהושע היה בצמוד לשליחת המרגלים, שכן כאן כתוב עניין זה, והדברים מובאים במדרש (תנחומא):

וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְהוֹשֵׁעַ בִּן נוּן יְהוֹשֻׁעַ-  ד"א, כֵּיוָן שֶׁרָאָה מֹשֶׁה אוֹתָם הַמְּרַגְּלִים שֶׁהָיוּ רְשָׁעִים הַרְבֵּה, אָמַר לִיהוֹשֻׁעַ, יָהּ יוֹשִׁיעֲךָ מִן הַדּוֹר הָרַע הַזֶּה.

על פי דברי המדרש שינוי השם מכוון למעשה המרגלים ולהצלת יהושע מללכת בדרכם. אם כן, כיצד מוסברת הסיבה שבשלה מוזכר יהושע בשמו המלא עוד לפני כן? עונה על כך רבנו בחיי ואומר:

ונראה מכאן כי קודם שלוח המרגלים הושע היה שמו, וא״כ יש לשאול מפני מה נזכר בתורה בשם יהושע כמה פעמים קודם השליחות הזה… ונוכל לומר כי לכבוד משה שהיה עתיד לקראו יהושע לא רצתה תורה להזכירו בשם אחר. ומה שהזכירתו כאן למטה אפרים הושע בן נון, כאן גלה לנו שעקר שמו היה הושע ומשה בשליחות זה קראו יהושע.  

 

שינוי כפול

הנצי"ב מביא דעה המפשרת בין שתי הדעות שהוצגו, ואומר:

ידוע המדרש (סוטה לד,ב) בפירוש רש״י ׳יה יושיעך מעצת מרגלים׳. והוא פלא, אם ידע משה שמרגלים יקלקלו כל כך לא היה לו לשלחם. אלא כך הדבר, דכבר נקרא ״יהושע״ במלחמת עמלק, ומזה הטעם שהתפלל משה עליו שיושיעו במלחמתו, אך לא היה זה השם כי אם לשעה זו בשעת מלחמה, ואח״כ נשתקע זה השם וחזרו וקראו אותו ׳הושע׳, עד אותה שעה שנתברר שיהושע מכניס ישראל לארץ, אם ע״י נבואת אלדד ומידד, אם מזה שהבין משה שלא תהיה ביאתם לארץ בדרך נס נגלה כל כך שהרי הסכים הקב״ה למרגלים, וא״כ יהיה ע״י יהושע. על כן ברכו לחלוטין בזה השם, מיהו נסמך זה השם לכאן ללמדנו שבזו התפילה נכללת מלחמת היצר גם כן, אם תהיה עצתם לרעה יהיה נושע בה׳ גם בזה.

לדעת הנצי"ב התרחש שינוי השם בשני שלבים- השלב הראשון לפני מלחמת עמלק, אך שינוי זה לא היה עתיד להיות קבוע אלא לצורך המלחמה ואחריה הלך ונשכח השם, אולם לאחר שראה משה שהקב"ה רואה ביהושע את מחליפו- הן משום נבואת אלדד ומידד שניבאו: משה מת ויהושוע מכניס לארץ, והן משום שהבין משה שהכניסה תהיה לא על ידי נס אלא בדרך טבעית (וכשם שיהושע נשלח להילחם בעמלק כך ישלח להילחם בעמי הארץ), אז החליט משה לשנות את שמו של יהושע באופן קבוע, ושינוי זה התרחש בשליחת המרגלים.

מדוע שונה שמו של יהושע?

ראינו שתי דעות ביחס למועד שינוי שמו של יהושע, וכעת אפשר לדון בשאלת סיבת שינוי השם? 

לדעה הראשונה הסוברת כי הדבר קרה כאשר נכנס יהושע לשרת את משה, מוסברת הסיבה בחיבה שחיבב משה את יהושע. מצד שני, לסוברים כדעה השנייה, ששינוי השם נעשה בזמן שילוח המרגלים, סיבת השינוי היא כדברי המדרש: יָהּ יוֹשִׁיעֲךָ מִן הַדּוֹר הָרַע הַזֶּה – מטרת משה הייתה להציל את יהושע מעצת המרגלים.

החזקוני מביא דעה נוספת בסיבת שינוי השם דווקא עכשיו ואומר: ויש מפרשים: שינה שמו על שהוצרך להיות מן המרגלים ולעבור דרך עמלק בשם הושע. ז"א על מנת שלא יכירו בו העמלקים שהוא אותו אחד שניצח אותם במלחמה שינה משה את שמו, בבחינת 'בלבל את האויב'.

Picture of מוטי מלכא

מוטי מלכא

נשוי לעדי ואב לארבעה, ומתגורר כיום בבית שמש. בעבר עסק בחינוך בעיקר במסגרות לנוער בסיכון. כיום הבעלים של 'הרמן הדפסות'.

עוד מהאתר

י-ה יושיעך

תוכן עניינים

דילוג לתוכן