ספר בראשית

… והקרוב שכתב זה בהר סיני, כי שם נאמר לו: עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם, כי לוחות האבן יכלול הלוחות והמכתב – כלומר עשרת הדברות, והמצווה – מספר המצוות כולן, עשה ולא תעשה. אם כן, והתורה יכלול הסיפורים מתחילת בראשית, כי הוא מורה האנשים בדרך, בעניין האמונה…

(הקדמת הרמב"ן לספר בראשית)

נושאי ספר בראשית:

מתוך הספר:

מודעה
דילוג לתוכן