עגלת קניות

פרשת בחוקותי

הרב אבי שושן

התורה והמדבר

פרשת במדבר פותחת ספר חדש ונקראת תמיד לפני שבועות, ללמד שכשם שהמדבר פתוח לכולם – כך התורה מזומנת לכולם.

הרב אבי שושן

וְאִם תֵּלְכוּ עִמִּי קֶרִי

בפרשת בחקותי מלמדת התורה על תגובת העם לעונשי הקב"ה: וְאִם תֵּלְכוּ עִמִּי קֶרִי – העונשים באים 'במקרה', ולכן אינם מחייבים שינוי, אך התורה באה ללמד להיפך – עלינו לקחת אחריות ולתקן!

אבי כהן סקלי

וָאוֹלֵךְ אֶתְכֶם קוֹמְמִיּוּת

פרשת בחקותי, שנראה שאין מתאימה ממנה לזמננו, פותחת ברצף של ברכות אשר מסתיימות בהבטחה: וָאוֹלֵךְ אֶתְכֶם קוֹמְמִיּוּת, אך מה משמעות הבטחה זו?

מוטי מלכא

וָאֶשְׁבֹּר מֹטֹת עֻלְּכֶם

בסיום הברכות בפרשת בחקותי מזכיר הקב"ה לעם את הוצאתם ממצרים והצלתם מהשעבוד במילים: וָאֶשְׁבֹּר מֹטֹת עֻלְּכֶם, אך כיצד יש להבין הזכרה זו?

מוטי מלכא

ולא תגעל נפשי אתכם

מבטיח הקב"ה לישראל: ולא תגעל נפשי אתכם, כיצד ניתן להבין הבטחה זו שחוזרת על עצמה פעמיים בפרשה? הרב בכור שור מסביר זאת בהקשר לגלות.

מוטי מלכא

מעשר שני ומעשר בהמה

סופה של פרשת בחקותי עוסק במצוות מעשר שני ומעשר בהמה, מצוות הקשורות בעם ישראל ובכוהנים יחד. נעיין בפרטי המצווה וכלליה.

מוטי מלכא

שכר לעולם הבא?

רבים מהפרשנים שואלים מדוע בתוך הברכות לא מוזכר שכר העולם הבא? הרי זה השכר המשמעותי של קיום המצוות ולכן היה נראה שבפרשת בחוקותי הוא יופיע גם?

כלי יקר

כי יפלא נדר בערכך

פרשת בחקותי מביאה נושאים הקשורים בהקדשות למקדש: כִּי יַפְלִא נֶדֶר בְּעֶרְכְּךָ . ושואל בעל הכלי יקר: מדוע נסמך הציווי לפרשת הקללות?

אבי כהן סקלי

זכירת האבות שלנו

מהי הזכירה המופיעה בפסוק: וְזָכַרְתִּי, אֶת-בְּרִיתִי יַעֲקוֹב, שבזכותה יוציא הקב"ה את עם ישראל גם מהמצבים הקשים ביותר? האם היא קיימת לעולם?

אבי כהן סקלי

אדוני הארץ

בשנות השמיטה והיובל – כולם שווים, אין "אדון הארץ". כולם באותו פסוק – אתה, עבדך, אמתך, שכירך, תושבך ואפילו בהמתך.

אבי כהן סקלי

עם חופשי בארצנו

בסיום ספר ויקרא, לפני היציאה למדבר, לפני היציאה למדבר, הקב"ה מציג את שתי חלופות לפני עם ישראל: ללכת בדרך התורה או חלילה לבחור בדרך אחרת.

במה עוסקת פרשת בחוקותי?

פרשת 'אמור', כמו זו שקדמה לה- 'קדושים', גדושה במצוות וציוויים. ניתן לחלק את הפרשה לשני חלקים עיקריים: חלקה הראשון עוסק בכוהנים ובציוויים עליהם וכן בקורבנות, והוא מופנה בעיקר למשפחתו של אהרון, לכוהנים. חלקה השני של הפרשה מופנה לכלל ישראל והוא עוסק במועדים והחגים עליהם ציווה הקב"ה את ישראל.

נושאי פרשת בחוקותי:

פרק כ"ו: הברכות והקללות

התורה מספרת מה יהיה שכרם של ישראל אם ישמרו את מצוות ה', ולעומת זאת מה עלול לבוא עליהם אם לא ישמרו. 

הרד"צ הופמן מחלק את הברכות לחמישה חלקים:

א. פוריות הארץ.

ב. שלום בארץ.

ג. ניצחון על אויבים מבחוץ.

ד. השגחת הקב"ה שמתבטאת בהצלחה כלכלית.

ה. השראת שכינה בעם ובארץ.

לעומת זאת הקללות נאמרות ביתר פירוט, ומסביר זאת ר' אברהם אבן עזרא בכך שהברכות ניתנו ככללים, ואילו הקללות פורטו בכדי ליצור יותר אפקטיביות והרתעה. הרד"צ מחלק את הקללות כך:

א. מחלות.

ב. רעב.

ג. חיות רעות.

ד. אויב הבא מבחוץ.

ה. אובדן העצמאות הלאומית.

ו. גלות.

ז. רדיפת הגויים את ישראל גם בגלות.

.

פרק כ"ז: הקדשות לה'.

התורה מפרטת כמה מקרים שבהם מקדיש אדם רכוש למקדש ומפרטת את דיניהם. הרד"צ הופמן מונה מספר סוגי קודשים כאלו המופיעים בפרק:

א. הקדשת בני־אדם לה׳ על־ידי נדר ואשר יש לפדותם לפי הערכה קבועה (ב׳-ח׳); ב. הקדשת בהמות טהורות וטמאות (ט׳-י״ג); ג. הקדשות בתים ופדיונם (ט״ו-ט״ז); ד. הקדשת שדות אחוזה (יז-כ״א); ה. הקדשת שדות מקנה (כב-כ״ה). אחר כך חוקים על דברים שהם קודש לה׳, והם: ו. בכורות בהמות טהורות וטמאות (כ״ו-כ״ז); ז. אנשי חרם ונכסי חרם (כ״ח); ח. בני־אדם מוחרמים למיתה (כ״ט); ט. מעשר מתבואות הארץ (ל׳-ל״א); י. מעשר־בהמה (ל״ב-ל״ג).

 

 

ברוך ה' לעולם אמן ואמן.

רעיונות לדיון בפרשת בחוקותי:

מקורות נוספים לעיון בפרשת בחוקותי:

דילוג לתוכן