ספר ויקרא

הספר הזה הוא תורת הכהנים והלוים, יבאר בו עניני הקרבנות כולן ומשמרת המשכן. כי כאשר היה ספר אחד בענין הגלות והגאולה ממנו, והשלימו בענין אהל מועד וכבוד השם אשר מלא את המשכן , צוהו בקרבנות ובשמירת המשכן שיהוג הקרבנות כפרה להן ולא יגרמו העונות לסלק השכינה…

מהקדמת הרמב"ן לספר ויקרא.

מודעה
דילוג לתוכן