פרשת קרח

פרשת קרח
אבי כהן סקלי

אות ענף השקד

אחרי כל כך הרבה מופתים וניסים כולל מופת שלא היה כמותו כמו פתיחת האדמה את פיה, לשם מה נדרש מופת נוסף לבני ישראל בדמות מטה פורח?

פרשת קרח
הרב עידו פכטר

בין משא להתנשאות

דומה שהמאבק על הכבוד עומד ביסוד המרד של קורח במנהיגותו של משה. רק מן המילים שבהן הוא בוחר להשתמש אפשר להבין את השקפת העולם הקלוקלת

פרשת קרח
כלי יקר

ותבלע אותם ואת בתיהם

התורה בפרשת קרח מתארת את חטאם של קרח ועדתו ואת עונשם. בעוד שלגבי דתן ואבירם ניתן להבין שנענשו בשל מעשיהם, קשה שלא לשאול: במה חטאו הילדים?

פרשת קרח
כלי יקר

והנה פרח מטה אהרן

על מנת להתמודד עם טענותיהם של בני ישראל לאחר מות קרח ועדתו, עושה הקב"ה נס ומפריח ממטה אהרן שקד. בעל הכלי יקר מתייחס למה שניתן ללמוד מנס זה.

פרשת קרח
דבר תורה

הקיצוניות של קרח

בעלי המדרש מסבירים את שורש מעשי קרח בטענתו על מינוי אליצפן לנשיא משפחת בני קהת. כאשר בוחנים את הטענה נראה שיש בה צדק, אם כן למה נענש?

פרשת קרח
אבי כהן סקלי

אנשי המחלוקת

במרכזה של פרשת קרח עומדת המחלוקת הידועה שהוביל קרח. כולם זוכרים את קרח, אבל יש ששוכחים שבפרשה זו יש עוד שני "כוכבים" המופיעים בה- דתן ואבירם.

פרשת קרח
דבר תורה

המחלוקת שורש הרע

חכמים ראו בקרח איש מדון ומריבה. הרב משאש מסביר עד כמה חמורה המחלקות והגאווה- במיוחד לאלו הרוצים למלא תפקידי שררה על הציבור.

פרשת קרח
אבי כהן סקלי

כל משבר פתיר- כמעט…

בני קרח בחרו לברוח מהשנאה, אף שהיה זה נגד הצעד של אביהם. בני קרח לא פחדו מהאמת, וברגע שהבינו שבסיס המחלוקת הוא שנאה, הם הרהורי תשובה וברחו.

מים המפרשים

מוקדם ומאוחר במעשה קרח

האם יש מוקדם ומאוחר בתורה? הפרשנים דנים בשאלה זו ביחס למועד מעשה קרח ועדתו. נעיין בדבריהם ונראה כיצד זמן המעשה מסביר את הגורם לחטא קרח.

פרשת קרח
מעולם המדרש

סוף מעשה במחשבה תחילה

להדפסה בפרשת קרח אנו שומעים על אירוע חמור הקורה במדבר – מרידה במנהיגותו של משה. קרח אוסף סביבו קבוצת תומכים: הוא, הלווים, דתן ואבירם משבט

מחלוקת קרח ועדתו - פרשת קרח
מוטי מלכא

מחלוקת קרח ועדתו

מעשה קרח ועדתו מעורר קשיים רבים, אולם נראה שחומרת העונש והבנת חומרת המעשים היא העיקרית. ננסה לעמוד על הטענות השונות של עדת קרח ולהבין מדוע

במה עוסקת פרשת קרח?

הפרשה היא פרשת השבוע החמישית בספר במדבר. עיקר הפרשה הוא המחלוקת של קרח ועדתו על משה ואהרון, מחלוקת שלא הייתה אחידה בטענותיה משום שעדת קורח עצמו לא הייתה קבוצה אחת אלא הורכבה מכמה סיעות שהיו מחולקות בטיעוניהם. יתר על כך- היו בעדת קרח טיעונים מנוגדים משום שכל סיעה לא טענה רק כלפי משה ואהרון אלא גם כנגד שאר הסיעות שהרכיבו את עדת קרח.

התורה והפרשנים מספרים לנו מי היו אלו שהרכיבו את עדת קרח:

 • ראשון החולקים הוא כמובן קרח.
 • סיעה שנייה היא הלויים.
 • סיעה שלישית הם דתן ואבירם ובני שבט ראובן.
 • סיעה רביעית הם 250 נשיאי העדה.

על טיעוניה של כל סיעה ניתן לקרא במאמר הבא.

נושאי פרשת קרח:

פרק ט"ז:  מחלוקת קרח ועדתו

הפרק כולו עוסק במחלוקת קרח ועדתו, החל בתיאור הקבוצות החולקות, טענותיהם והמענה של הקב"ה. 

המענה מתחלק לשני חלקים: לטענת קרח ומאתיים וחמישים הנשיאים- עונה הקב"ה בכך שמעמיד אותם מול אהרון עם מחתותיהם מלאות בקטורת, וכוונת המעשה הוא להוכיח שהקב"ה בחר באהרון לשרתו בקודש.

מענה שני הוא כלפי דתן ואבירם שערערו על מנהיגותו של משה ובחירת הקב"ה בו, והתגובה למעשיהם היא בליעתם באדמה.

פרק י"ז: התגובה לעונשם של קרח ועדתו

הפרק עוסק לא בקרח עצמו אלא במה שגרמה המחלוקת ועונשה:

 • אהרון מצווה לקחת את המחתות של נשיאי העדה ולצפות בהן את המזבח.
 • בני ישראל באים בטענות על עונשם ומותם של קרח ועדתו ולכן הם נענשים במגיפה – עד שאהרון רץ ביניהם על מחתת הקטורת ואז נפסקת המגפה.
 • הקב"ה מבקש להוכיח לבני ישראל את בחירתו באהרון על ידי נס- כל נשיאי השבטים ואהרון מתבקשים להביא את המטה שלהם, והבחירה באהרון מתבטאת בכך שהמטה שלו מצמיח ענף ומוציא שקד.

פרק י"ח: מצוות הקשורות בכוהנים ובשמירת המשכן  

כהמשך לבחירה באהרן לשרת בקודש, ובהקשר למינוי הלויים, התורה מצווה על מצוות הקשורות במשכן, בכהנים ובלויים:

 • איסור כניסת זר למשכן והטלת האחריות על הכהנים לשמור על קדושת המשכן והעבודה בו.
 • מינוי הלויים לשרת בקודש.
 • מתנות כהונה- כחלק מהקדשת הכהנים לשרת הם זכאים לקבל מתנות כהונה, חלקים שונים מהקרבנות ותרומות על מנת שיוכלו להתקיים מהם.
 • מתנות ללויים- תרומות שמגיעות ללויים כחלק משירותם בקודש. מתנות הכהנים והלויים הם בכדי לשחרר אותם מעול הפרנסה ולאפשר להם להמתקד בעבודת הקודש.

 

ברוך ה' לעולם אמן ואמן.

רעיונות לדיון בפרשת קרח:

בפרשת בהעלותך אנו קוראים על הקדשת הלויים, ובסיומה של הפרשיה מספרת התורה:

וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וְכׇל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לַלְוִיִּם כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּה יְהֹוָה אֶת מֹשֶׁה לַלְוִיִּם כֵּן עָשׂוּ לָהֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

מפסוק זה עולה שהעברת התפקיד מהבכורות ללויים נעשתה ללא טענות מצד בני ישראל, אולם פרשת קרח מלמדת אחרת, ולא רק זאת אלא אנו שומעים על טענות נוספות מצד גורמים שונים בעם ביחס לסמכותם של משה ואהרון. עניין זה מעלה שאלות לא מעטות:

קודם כל- מתי בכלל התרחשה פרשת קרח?

מה היו הטענות של כל סיעה בעדת קרח?

מדוע מוצגת המחלוקת כמחלוקת מול משה ואהרון ולא כמחלוקת על הקב"ה שבחר בהם? 

האם אפשר ללמוד לגבי צורת ההנהגה של הקב"ה את עם ישראל במדבר- האם הנהגתו הייתה גלויה לעם או שנעשתה רק דרך משה (מה שהביא את הטענות כלפיו)?

האם טענות קרח וסיעתו היו לגיטימיות? ואם כן- מדוע נענשו?

מדוע יש הבדל בין עונשם של קרח, דתן ואביהו ובין עונשם של 250 הנשיאים?

מה ניתן ללמוד מאירוע זה לעתיד?

וכמובן שניתן להעלות שאלות רבות ונוספות…

מקורות נוספים לעיון בפרשת קרח:

טקסט של הפרשה עם מפרשים באתר על התורה

גליונות מחמה ליבוביץ על הפרשה

מודעה
דילוג לתוכן