פרשת מסעי

פרשת מסעי
אבי כהן סקלי

על תכלית המסעות

מה המשמעות של כפילות המילים "מוצאיהם למסעיהם", הכתובים פעם אחת בסדר זה ופעם שנייה בסדר אחר – "מסעיהם למוצאיהם" ?

פרשת מסעי
מוטי מלכא

עיר מקלט

התורה מצווה על ערי מקלט – ערים אליהם יוכל הרוצח לברוח לפני משפטו בכדי שלא ייהרג בידי גואל הדם, ושאליהם רוצח בשגגה גולה.

פרשת מסעי
אבי כהן סקלי

הדם יחניף את הארץ

מה משמעות הביטוי "ולא תחניפו את הארץ"? מה עניין החנופה כאן, ומדוע דווקא כאן מציינת התורה "כי אני ה' שוכן בתוך בני ישראל"?

פרשת מסעי
אבי כהן סקלי

אחורה וקדימה

"ויסעו ויחנו", "ויסעו ויחנו", ארבעים ושניים מסעות עוברים בני ישראל מארץ מצרים עד לערבות מואב. מסעות ארוכים היו וגם מסעות קצרים. תמיד חונים ועוצרים, לפעמים לפרק זמן קצר ולפעמים ארוך. כל מקום וייחודו שלו, וכל מסע והאירועים שבו.

פרשת מסעי
אבי כהן סקלי

סיפור דרך

בפרשת מסעי מתוארים מסעות בני ישראל במדבר, החל מיציאתם מארץ מצרים ועד לחנייתם בערבות מואב על גבול הכניסה לארץ – מ"ב מסעות.

מים המפרשים

מה בין כהן גדול ורוצח בשגגה?

פרשנים רבים דנו בשאלת הקשר שבין הכהן הגדול והרוצח בשגגה: מדוע תלויה תקופת גלותו של הרוצח השגגה בעיר המקלט דווקא בחיי הכהן הגדול?

פרשת מסעי
כלי יקר

עַד מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדֹל

הפרשה מספרת על ערי המקלט. מצווה התורה שישב ההורג בעיר המקלט עד מות הכהן הגדול, ולכן שואל בעל הכלי יקר- כיצד קשור הכהן הגדול לעניין?

במה עוסקת פרשת מסעי?

נושאי פרשת מסעי:

 

ברוך ה' לעולם אמן ואמן.

רעיונות לדיון בפרשת מסעי:

מקורות נוספים לעיון בפרשת מסעי:

מודעה
דילוג לתוכן