פרשת במדבר

אבי כהן סקלי

תחת עול הציבור

המפקד מחבר את המשימה הלאומית עם האחריות הפרטית, המשפחתית והשבטית. אבל מה המשמעות של המונחים הצבאיים במפקד ? להדפסה בעת כתיבת שורות אלו אני עושה

הרב עידו פכטר

על מספרים ובני אדם

מספרים. זהו סודו של ספר במדבר, שלא במקרה נקרא בלשון חז"ל "חומש הפקודים", ובאנגלית Numbers. מפקד זה חוזר פעמיים בספר, כאן ובפרשת פנחס. הדפס כשהייתי

מים המפרשים

מחנה ישראל בזמן המסעות

כיצד היה נראה מחנה ישראל בזמן המסעות? חכמים נחלקו האם הלכו כקורה או כתיבה, וננסה להבין את שורש המחלוקת וכיצד ניתן לפתור אותה. להדפסה עיון

ספר במדבר

נתונים המה לו

התורה מצווה להעמיד את הלויים לשירות אהרון: נְתוּנִם הֵמָּה לוֹ מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, והרב בכור שור רואה בציווי ביטוי ליחס שבין העם והמקדש. להדפסה פרשת

אבי כהן סקלי

מהמדבר לאוהל מועד

מדוע מציינת התורה שהמפקד נעשה במדבר סיני, הרי ידוע ששם היו בני ישראל? ומדוע הזכירה התורה באוהל מועד, הרי ידוע שמשם מדבר הקב"ה עם משה?

אבי כהן סקלי

לקרב את הזר הקרב

אוסרת התורה על זר, מי שאינו לוי, להשתתף במלאכת פריקת ונשיאת המקדש, וחומרת האיסור גדולה עד שעונשו: והזר הקרב יומת. נעיין בדין ובנלמד ממנו. להדפסה

אבי כהן סקלי

כאשר יחנו כן יסעו

מהי משמעות הביטוי כאשר יחנו כן יסעו המופיע במרכז הפרשה לאחר המפקד ולפני נסיעת אוהל מועד? ומדוע הוא נאמר דווקא כאן ולא בסיום או פתיחת

מוטי מלכא

באותות לבית אבותם

התורה אומרת שבני ישראל חנו איש על דגלו באותות לבית אבותם, והפרשנים עסקו בשאלה מהם אותות אלו ולאיזה אבות מתייחסים הדברים? להדפסה לאחר מפקד בני

מעולם המדרש

משפחת הקהתי

בפרשת במדבר, כחלק ממינוי הלוויים לעבודתם, מצווה הקב"ה את משה ואהרון לשמור על משפחות בני קהת, ונשאלת השאלה מדוע היה צורך באזהרה מיוחדת זו דווקא

במה עוסקת פרשת בחוקותי?

פרשת 'אמור', כמו זו שקדמה לה- 'קדושים', גדושה במצוות וציוויים. ניתן לחלק את הפרשה לשני חלקים עיקריים: חלקה הראשון עוסק בכוהנים ובציוויים עליהם וכן בקורבנות, והוא מופנה בעיקר למשפחתו של אהרון, לכוהנים. חלקה השני של הפרשה מופנה לכלל ישראל והוא עוסק במועדים והחגים עליהם ציווה הקב"ה את ישראל.

נושאי פרשת במדבר:

פרק א':  מפקד בני ישראל

הקב"ה מצווה את משה לפקוד ולספור את בני ישראל. במפקד נספרים הגברים מגיל 20 , ויחד עם משה סופרים את העם גם ראשי השבטים. שבט לוי לא נספר יחד עם בני ישראל, וסוף הפרק עוסק בהחרגה שלהם מהמפקד בשל תפקידם לשאת את כלי הקודש והמשכן. 

.

פרק ב': סדר חניית ונסיעת בני ישראל.

לאחר המפקד התורה מספרת כיצד חולקו השבטים לקבוצות – כל קבוצה חנתה בצד אחר סביב המשכן.

 

פרק ג': מפקד שבט לוי.

התורה מצווה לספור את שבט לוי בנפרד משאר בני ישראל. 

בתחילה התורה מונה ומפרטת את משפחת הכהונה, לאחר מכן פוקדת את משפחות הלויים – ומפרטת מה התפקיד המיוחד של כל משפחה בנשיאת המשכן, ובסוף הפרק עוסקת התורה בעניין הנקשר למפקד: פדיון הלויים.

הלוויים מונו לעבודתם במקום בכורי ישראל ולכן הייתה צריכה להיות כמות זהה של לויים מול הבכורים. התורה מספרת שהבכורים היו רבים מבני שבט לוי ולכן אותם 273 בכורים עודפים היו צריכים לפדות את עצמם מעבודת הקודש על ידי מתן חמישה שקלים.

 

פרק ד, א – כ: עבודת בני קהת

לאחר המפקד חוזרת התורה ומפרטת את תפקידם של משפחות בני הלוי, תוך מתן דגשים נוספים שלא נאמרו בפרק ג'. התורה מספרת על תפקיד בני משפחת הקהתי ראשונים בשל עיסוקם בכלי הקודש, ובפרשה הבאה תפרט את תפקידי שאר משפחות הלוי.

 

ברוך ה' לעולם אמן ואמן.

רעיונות לדיון בפרשת במדבר:

מקורות נוספים לעיון בפרשת במדבר:

מודעה
דילוג לתוכן